Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie podaje informację o wynikach rekrutacji do Żłobka Gminnego w Jaczowie na rok szkolny 2024/2025.

Poniżej zanonimizowane listy:

1. LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

2. LISTA DZIECI NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW DO PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Każdy z wniosków ma nadany indywidualny identyfikator, przesłany drogą mailową na adres email wskazany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w terminie od 22.04.2024 r. do 26.04.2024 r. należy złożyć w Żłobku Gminnym w Jaczowie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia.