Drodzy Rodzice!

Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie informuje, że rekrutacja do Żłobka odbędzie się w dniach 27.03.2023 r. (godz. 17:00) – 14.04.2023 r. (godz. 24:00)

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka należy złożyć za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego w Systemie Żłobek Online pod adresem:
https://www.zlobek.online/zlobekjaczow/recruitment.php

Formularz będzie aktywny od godziny 17:00 dnia 27.03.2023 r. do godziny 24:00 dnia 14.04.2023 r.
Poniżej znajduje się Zarządzenie w sprawie Rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Jaczowie na rok szkolny 2023/2024 wraz z załącznikami:

  1. Zarządzenie Dyrektora Rekrutacja Dzieci 2023_2024
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Procedura rejestracji wniosku – formularza rekrutacyjnego i sposób przeprowadzenia rekrutacji.
  4. KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA WRAZ Z PUNKTACJA OKREŚLA UCHWAŁA NR XVI/125/2019 RADY GMINY JERZMANOWA
    z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaczowie – poniżej wyciąg ze statutu.
  5. Kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka
  6. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka wzór

Proszę wszystkich rodziców, opiekunów prawnych o zapoznanie się z Zarządzeniem – jest to niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku.

Jednocześnie informuję, że Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie mają dostępu do Internetu bądź nie posiadają wystarczających kompetencji do wypełnienia wniosku drogą elektroniczną mogą uzyskać wsparcie w Żłobku Gminnym w Jaczowie i dokonać rejestracji wniosku elektronicznego z pomocą pracownika Żłobku w godzinach pracy sekretariatu Żłobka tj. od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy!!!