Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie podaje informację o wynikach rekrutacji do Żłobka Gminnego w Jaczowie na rok szkolny 2023/2024. Poniżej zanonimizowane listy: 1. dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia (w kolejności alfabetycznej) 2. lista rezerwowa (w kolejności do przyjęcia w miarę zwalniających się miejsc) 3. lista wniosków niespełniających kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka Każdy z wniosków ma nadany …

Czytaj więcej Wyniki rekrutacji do Żłobka Gminnego w Jaczowie na rok szkolny 2023/2024