Żłobek Gminny w Jaczowie został członkiem I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Cieszymy się bardzo na tę wymianę doświadczeń i inspiracji w tak doborowym towarzystwie!

Wszystko dla dobra i radości dzieci!