Drodzy Rodzice!
Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie informuje, że rekrutacja do Żłobka odbędzie się w dniach
21.03.2022 r. – 10.04.2022 r.
W tym roku wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka należy złożyć za pomocą formularza
rekrutacyjnego dostępnego w Systemie Żłobek Online pod adresem:
https://www.zlobek.online/zlobekjaczow/recruitment.php
Formularz będzie aktywny od godziny 10:00 dnia 21.03.2022 r. do godziny 24:00 dnia 10.04.2022 r.

Poniżej znajduje się Regulamin Rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Jaczowie na rok szkolny
2022/2023 wraz z załącznikami:
Kryteria przyjęć dziecka do Żłobka Gminnego w Jaczowie
Harmonogram rekrutacji
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Żłobka
Procedura rejestracji wniosku – formularza rekrutacyjnego i sposób przeprowadzenia rekrutacji.

Proszę wszystkich rodziców, opiekunów prawnych o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji – jest to
niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku.
Jednocześnie informuję, że Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie mają dostępu do Internetu
bądź nie posiadają wystarczających kompetencji do wypełnienia wniosku drogą elektroniczną mogą
uzyskać wsparcie w Żłobku Gminnym w Jaczowie i dokonać rejestracji wniosku elektronicznego z
pomocą pracownika Żłobku w godzinach pracy sekretariatu Żłobka tj. od 07:00 do 15:00 od
poniedziałku do piątku.
Zapraszamy!!!