Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie podaje informację o wynikach rekrutacji do Żłobka Gminnego w Jaczowie na rok szkolny 2023/2024. Poniżej zanonimizowane listy:

1. dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia (w kolejności alfabetycznej)

2. lista rezerwowa (w kolejności do przyjęcia w miarę zwalniających się miejsc)

3. lista wniosków niespełniających kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka
Każdy z wniosków ma nadany indywidualny identyfikator, przesłany drogą mailową na adres email wskazany przez rodziców/opiekunów prawnych