Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji rodziców na rok 2021/2022 …

Czytaj więcej Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy