– jbsmedia

Żłobek Gminny w Jaczowie został członkiem I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Cieszymy się bardzo na tę wymianę doświadczeń i inspiracji w tak doborowym towarzystwie! Wszystko dla dobra i radości dzieci!

Czytaj więcej Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

Back to top